toggle menu
Chính Sách Bảo Mật

CAM KẾT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

 
Aspire Lifestyles và các công ty thuộc tập đoàn của mình (được gọi chung là “Aspire Lifestyles”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu cá nhân của khách hàng và chúng tôi khuyến khích bạn đọc cam kết về quyền riêng tư này.
 
Cam kết này:
 
 • Mô tả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập;
 • Cách thức và lý do chúng tôi thu thập dữ liệu;
 • Dữ liệu sẽ được sử dụng như thế nào và chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu tới ai và tại sao;
 • Cách thức chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu;
 • Các biện pháp mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ dữ liệu; và
 • Qui trình và thông tin liên hệ mà khách hàng có thể sử dụng để đưa ra các yêu cầu, mối quan tâm và sự khiếu nại.


 
Cam kết Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
 
Aspire Lifestyles cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng bằng cách tuân thủ các nghĩa vụ sau:
 
 • Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Aspire Lifestyles, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin và các chính sách liên quan;
 • Quy Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp được các cơ quan bảo vệ dữ liệu của Cộng Đồng Châu Âu phê duyệt;
 • Các luật và quy định địa phương có liên quan đến bảo vệ dữ liệu; và
 • Các cam kết theo hợp đồng với khách hàng.
 
Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu và các chính sách liên quan có thể được truy cập qua đường dẫn này.


 
Đối tượng áp dụng của Cam kết này
 
Cam kết này được áp dụng cho các dịch vụ và sản phẩm do Aspire Lifestyles cung cấp và tất cả nhân viên của chúng tôi phải tuân thủ Cam kết này. Aspire Lifestyles cũng mong muốn các nhà cung cấp dịch vụ của mình được giới thiệu các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu và các biện pháp kỹ thuật và tổ chức tương tự như các quy tắc mà Aspire Lifestyles đã áp dụng đối với dữ liệu cá nhân tương tự. Cam kết này đề cập đến dữ liệu cá nhân từ khách hàng cá nhân của chúng tôi hoặc nhân viên của khách hàng, và gia đình của họ hoặc khách hàng cá nhân của khách hàng của chúng tôi, chẳng hạn như người thụ hưởng theo một hợp đồng bảo hiểm hoặc người thụ hưởng theo thẻ tín dụng hoặc các dịch vụ tài chính khác, và trong tuyên bố này, chúng tôi gọi đến nhóm các cá nhân này là “bạn”. Chính sách về quyền riêng tư này mô tả cách Aspire Lifestyle thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Nó cũng mô tả các lựa chọn của bạn về việc sử dụng, truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.


 
Thông tin nào được thu thập và được thu thập như thế nào?
 
Aspire Lifestyles thu thập dữ liệu cá nhân về bạn khi bạn mua, sử dụng hoặc hưởng lợi từ các dịch vụ hoặc sản phẩm của Aspire Lifestyles. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác khi dữ liệu này được cung cấp cho Aspire Lifestyles bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm y tế tư nhân, nhà tuyển dụng, nhà cung cấp dịch vụ y tế, công ty du lịch và các công ty tương tự được phép chia sẻ dữ liệu cá nhân này.
“Dữ liệu cá nhân” bao gồm thông tin cho phép ai đó nhận dạng hoặc liên hệ với bạn, bao gồm, chẳng hạn, tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại (nơi làm việc & nhà) hoặc địa chỉ email, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, tình trạng gia đình (phụ thuộc), thông tin ngành nghề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, tư cách (người làm việc xa xứ hoặc khách du lịch) và các điểm đến của bạn.
Dữ liệu cá nhân không bao gồm dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu mà tự thân chúng không cho phép nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như số liệu thống kê về số lượng người dùng cuối đủ điều kiện tại một nhà tuyển dụng để nhận dịch vụ Dịch vụ hỗ trợ cá nhân (hỗ trợ khách hàng tại tiền sảnh các khách sạn với nhiều dịch vụ khác nhau) hoặc số người truy cập website của Aspire Lifestyles mỗi tháng.
Bạn cung cấp một số dữ liệu cá nhân nhất định cho Aspire Lifestyles khi, ví dụ: bạn: (a) gọi cho các trung tâm phục vụ khách hàng Dịch vụ hỗ trợ cá nhân của chúng tôi; tìm kiếm các khuyến nghị hoặc giới thiệu từ nhân viên Dịch vụ hỗ trợ cá nhân của chúng tôi; (b) đặt hàng dịch vụ và sản phẩm từ các trang web của Aspire Lifestyles; (c) gửi biểu mẫu thông qua các trang web của chúng tôi; (d) truy cập các dịch vụ thông qua một ứng dụng điện tử có thể tải xuống cho các thiết bị di động (“Ứng dụng”), nếu có; (e) tham dự các sự kiện hoặc khóa học của chúng tôi; hoặc (f) đưa ra các câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại.
Tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn với các điều khoản và điều kiện áp dụng, bạn có thể truy cập các dịch vụ thông qua Ứng dụng (nếu có), bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về du lịch, sức khỏe, lối sống và các dịch vụ khác có thể được Aspire Lifestyles bổ sung theo thời gian.
Ứng dụng này cung cấp thông tin cá nhân bao gồm Mã số thành viên Aspire Lifestyles của bạn (nếu có), cũng như địa chỉ email của thiết bị di động của bạn. Để kích hoạt các dịch vụ liên quan đến địa điểm, Ứng dụng cũng thu thập và tiết lộ vị trí của bạn. Ứng dụng này cũng định kỳ cung cấp thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các tính năng Ứng dụng cụ thể.
Khi bạn chọn thanh toán cho các dịch vụ hoặc sản phẩm của Aspire Lifestyles bằng thẻ tín dụng trực tiếp từ trang mạng của Aspire Lifestyles, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho Aspire Lifestyles tên đơn vị phát hành thẻ tín dụng, số thẻ tín dụng, ngày hết hạn và các thông tin bảo mật khác. Khi bạn chọn thanh toán cho các dịch vụ hoặc sản phẩm của Aspire Lifestyles bằng các phương thức khác, chúng tôi có thể hỏi bạn về các chi tiết về thẻ tín dụng, địa chỉ liên lạc và tài khoản ngân hàng.
Bạn cũng cung cấp thông tin cho chúng tôi khi bạn chọn gửi dữ liệu qua email cho chúng tôi hoặc bạn tham gia vào các chương trình tiếp thị và bán hàng.
Aspire Lifestyles sẽ chỉ thu thập dữ liệu phù hợp cho việc thực hiện các mục đích có liên quan và sẽ không thu thập dữ liệu quá mức hoặc không cần thiết.
Aspire Lifestyles sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo các dữ liệu là đáng tin cậy, chính xác, đầy đủ và đang có hiệu lực, thích hợp với mục đích sử dụng của chúng. Bạn có trách nhiệm cập nhật dữ liệu đã cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để tạo thuận lợi cho việc cập nhật đó.


 
Sự chấp nhận và các Đường dẫn đến các trang mạng khác
 
Trang mạng này của Aspire Lifestyles có thể chứa các link đến các trang mạng khác, và những trang mạng đó được cung cấp chỉ nhằm tạo sự thuận tiện cho bạn chứ không phải là sự chứng thực của Aspire Lifestyles về nội dung của chúng. Các trang mạng khác đó có thể có chính sách riêng mà Aspire Lifestyles không kiểm soát và do đó chúng không được chi phối hoặc kiểm soát bởi Cam kết này hoặc Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Aspire Lifestyle.


 
Tập tin thông tin về người dùng (Cookies)
 
Aspire Lifestyle và các đối tác của mình sử dụng các tập tin thông tin người dùng Cookies hoặc các công nghệ tương tự để phân tích xu hướng, quản trị trang mạng, theo dõi các động thái của người dùng trên trang mạng và để thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ cơ sở người dùng của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp trình duyệt riêng lẻ, nhưng nếu bạn chọn tắt cookie, bạn có thể bị hạn chế sử dụng một số tính năng hoặc chức năng nhất định trên trang mạng hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của bạn chứa thông tin về bạn. Aspire Lifestyles sử dụng các cookie để xác định phiên truy cập của người dùng, nhưng việc sử dụng cookie không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trong khi bạn đang sử dụng trang web của Aspire Lifestyles. Aspire Lifestyles cũng sử dụng các “’cookie phân tích”. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách đăng nhập vào trang mạng và nhận biết người truy cập chuyển dịch như thế nào trên trang mạng khi đang sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi đảm bảo rằng các trang mạng đang đáp ứng nhu cầu của người dùng, đồng thời tìm cách cải thiện chúng. Các cookie phân tích này không nắm giữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập ban đầu để chấp nhận các cookie. Mặc dù hầu hết các cookie hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định, bạn vẫn có thể chọn xóa một cookie vào bất cứ lúc nào. Bạn có thể làm như vậy bằng cách cài đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc để hiển thị khi nào một cookie được gửi đến. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc dịch vụ của Aspire Lifestyles có thể không hoạt động thích đáng nếu không có cookie. Một số nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ của Aspire Lifestyles theo dõi khảo sát về mức độ hài lòng của chúng tôi) sử dụng các cookie trên trang web của Aspire Lifestyles. Aspire Lifestyles không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này. Cam kết về quyền riêng tư này chỉ bao gồm việc sử dụng cookie bởi trang mạng Aspire Lifestyles và không bao gồm việc sử dụng cookie bởi bất kỳ tổ chức nào khác.


 
Cách thức sử dụng Dữ liệu cá nhân
 
Aspire Lifestyles sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm mà: (a) bạn mua sắm; (b) chúng là một phần của các dịch vụ được cung cấp thông qua một chương trình bảo hiểm hoặc là một phần của các dịch vụ tài chính được cung cấp cho bạn.
Aspire Lifestyles có thể thu thập hoặc bạn có thể cung cấp cho Aspire Lifestyles dữ liệu về kế hoạch du lịch của bạn để cho phép Aspire Lifestyles cung cấp cho bạn các đề xuất về yêu cầu dịch vụ Dịch vụ hỗ trợ cá nhân của bạn, thông tin về ngân hàng hoặc thẻ tín dụng để cho phép Aspire Lifestyles mua hoặc đặt chỗ trước thay cho bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để hỗ trợ chúng tôi quản lý các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp cho bạn.
Thông tin cá nhân được thu thập từ Ứng dụng (nếu có) cho phép Aspire Lifestyles cung cấp các dịch vụ tốt hơn và phù hợp hơn. Thông tin về địa điểm mà Ứng dụng thu thập được sử dụng để cung cấp số điện thoại của trung tâm hỗ trợ tốt nhất để bạn gọi cũng như cung cấp các cảnh báo và thông tin khác có liên quan đến địa điểm của bạn. Thông tin về cách dùng được sử dụng để giúp Aspire Lifestyles hiểu rõ hơn cách bạn đang sử dụng Ứng dụng, để từ đó cải thiện nó.
Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các công ty trong tập đoàn Aspire Lifestyles hoặc đến các nhà cung cấp dịch vụ đang thực hiện các dịch vụ cho Aspire Lifestyles hoặc là đại lý của Aspire Lifestyles. Aspire Lifestyles sẽ yêu cầu bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào như vậy đồng ý bảo quản và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ sử dụng cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được chuyển, và chỉ sử dụng phù hợp với các hướng dẫn của Aspire Lifestyles.
Với sự đồng ý của bạn và trên cơ sở tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư có liên quan, và để đáp ứng các mục đích tương tự như được nêu ở trên, dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được chuyển đến: công ty bảo hiểm của bạn; hoặc công ty bảo hiểm y tế tư nhân; hoặc tổ chức thẻ tín dụng hoặc tổ chức tài chính khác; hoặc hiệp hội hoặc tổ chức hoặc công ty khác đã thay mặt bạn mua các dịch vụ hoặc sản phẩm của Aspire Lifestyles hoặc theo đó bạn nhận được lợi ích của các dịch vụ hoặc sản phẩm đó.
Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền thuộc Chính phủ, các cơ quan và tổ chức khi được yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật pháp và quy định hiện hành.
Aspire Lifestyles sẽ không thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn ngoại trừ như được mô tả trong Tuyên bố này trừ khi bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác.


 
Bảo Vệ Dữ Liệu đối với Trẻ em
 
Aspire Lifestyles không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nào về những người chưa đủ 18 tuổi thông qua các dịch vụ trực tuyến và trang mạng của Aspire Lifestyles.


 
Những lựa chọn nào có sẵn cho người dùng liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân?
 
Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang mạng của chúng tôi hoặc để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng các cookie hoặc các công nghệ tương tự để cung cấp quảng cáo cho bạn dựa trên các hoạt động và sở thích duyệt web của bạn. Nếu bạn muốn chọn từ chối quảng cáo dựa trên sở thích, hãy nhấp vào đây [hoặc nếu bạn ở khu vực thuộc Liên minh châu Âu, nhấp vào đây]. Xin lưu ý rằng bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo mang tính chung chung.
Bạn có cơ hội lựa chọn hoặc “chọn tham gia” (opt-in) để có các dữ liệu cá nhân nhạy cảm (như dữ liệu y tế) được thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ hoặc chuyển giao cho các mục đích cung cấp dịch vụ và sản phẩm tại thời điểm mà chúng tôi hỏi bạn về dữ liệu cá nhân nhạy cảm đó.
Bạn cũng có thể “chọn không tham gia” (opt-out) để từ chối các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
Bạn có thể đăng ký để nhận email hoặc bản tin từ chúng tôi. Nếu bạn muốn ngừng nhận thông tin này, bạn có thể cập nhật tùy chọn email của mình bằng cách trả lời email đó hoặc nhấp vào link “hủy đăng ký” được tìm thấy trong email chúng tôi gửi cho bạn.
Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ bạn hoặc từ các nguồn khác với sự cho phép của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu đó cho các công ty khác thuộc tập đoàn Aspire Lifestyles và cho các nhà cung cấp cung cấp các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hỗ trợ cá nhân, để quản lý các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Bạn cũng sẽ được lựa chọn cấm Aspire Lifestyles tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba hoặc cho các mục đích khác ngoài việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm.
Nếu bạn đang nhận dịch vụ với tư cách là thành viên của một hiệp hội hoặc tổ chức, với tư cách là chủ thẻ tín dụng hoặc người nhận dịch vụ tài chính khác, thì công ty, hiệp hội hoặc tổ chức đã thay mặt bạn ký hợp đồng nhận dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sẽ xác định phương thức và phương tiện mà qua đó bạn có thể chọn từ chối và chọn tham gia.
Lưu ý rằng nếu bạn chọn từ chối, giữ lại, chặn hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể không nhận được lợi ích từ các dịch vụ và sản phẩm của Aspire Lifestyles.


 
Làm Thế Nào Người Sử Dụng Có Thể Chỉnh Sửa Thông Tin Không Chính Xác Trong Dữ Liệu Cá Nhân Của Họ?
 
Bạn có thể xem lại dữ liệu cá nhân mà Aspire Lifestyles đã thu thập từ bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi: Trung tâm phục vụ Dịch vụ hỗ trợ cá nhân; nhân viên dịch vụ khách hàng; hoặc nhân viên bán hàng; hoặc bằng cách sử dụng mật khẩu của bạn để truy cập hồ sơ của bạn thông qua trang mạng của chúng tôi (nếu có).
Theo yêu cầu, Aspire Lifestyles sẽ cung cấp cho bạn thông tin về việc chúng tôi có giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn hay không. Để cập nhật, xóa, sửa đổi hoặc chặn bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi tạo ra và có thể thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: [privacy@aspirelifestyles.com] hoặc qua link liên hệ trên trang mạng của chúng tôi. Nếu bạn cần chúng tôi hỗ trợ trong việc truy cập hoặc thay đổi thông tin cá nhân của mình, vui lòng gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi. Aspire Lifestyles sẽ thanh toán chi phí cho việc chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu phát sinh từ lỗi của Aspire Lifestyles hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Aspire Lifestyles.
Nếu bạn không muốn liên hệ với Aspire Lifestyles thông qua trang mạng của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Quản trị viên bảo vệ dữ liệu và cũng là Tổng Điều Hành của chúng tôi, chịu trách nhiệm về quốc gia nơi bạn đang cư trú hoặc nhận sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn có thể liên hệ với các Chuyên Viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ email: dpo@aspirelifestyles.com
Khi bạn yêu cầu xem xét, cập nhật, sửa đổi hoặc chặn dữ liệu, bạn phải cung cấp cho Aspire Lifestyles các chi tiết về dữ liệu được yêu cầu và lý do tại sao dữ liệu cần được chỉnh sửa. Aspire Lifestyles sẽ yêu cầu bằng chứng nhận dạng của bạn. Aspire Lifestyles có thể yêu cầu bạn hỗ trợ xác minh tính chính xác của các bản cập nhật và sửa đổi dữ liệu cá nhân.
Aspire Lifestyles có thể yêu cầu bạn thanh toán chi phí hợp lý để truy cập và cung cấp các bản sao dữ liệu cá nhân của bạn nếu dịch vụ này không được cung cấp thông qua trang mạng của Aspire Lifestyles.
Aspire Lifestyles sẽ cố gắng giải quyết yêu cầu của bạn ngay khi có thể và không muộn hơn ba mươi (30) ngày dương lịch kể từ ngày yêu cầu của bạn được nhận và hiểu rõ.
Nếu Aspire Lifestyles được yêu cầu hủy dữ liệu cá nhân, Aspire Lifestyles sẽ sử dụng các phương tiện ngăn chặn việc tạo ra lại dữ liệu đó và Aspire Lifestyles sẽ có sự cẩn trọng hợp lý để đảm bảo rằng không có sự tiết lộ trái phép trong quá trình hủy dữ liệu.


 
Các loại thủ tục bảo mật nào được sử dụng để bảo vệ chống lại sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi dữ liệu cá nhân của bạn đang được Aspire Lifestyles kiểm soát?
 
Aspire Lifestyles thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của người dùng. Aspire Lifestyles đã thực hiện các chính sách cấm nhân viên của mình sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân theo cách không phù hợp hoặc bất hợp pháp và duy trì các biện pháp bảo mật để bảo đảm dữ liệu cá nhân do Aspire Lifestyles nắm giữ không bị truy cập trái phép, sử dụng sai, thay đổi, mất hoặc phá hủy. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật thông tin cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại privacy@aspirelifestyles.com.


 
Thông tin được thu thập bằng các phương tiện điện tử
 
Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho Aspire Lifestyles thông qua các biểu mẫu trực tuyến và các phương thức điện tử khác, dữ liệu sẽ được bảo vệ bằng mã hóa theo tiêu chuẩn ngành.


 
Chính sách, thủ tục và quy trình bảo mật thông tin
 
Tất cả nhân viên của Aspire Lifestyles đều phải tuân thủ Chính sách bảo mật thông tin. Chính sách này được thực hiện thông qua các thủ tục và quy trình an toàn thông tin. Các thủ tục và quy trình này được định kỳ xem xét lại và cập nhật, vì bối cảnh bảo mật thông tin luôn trong tình trạng thay đổi liên tục. Tất cả nhân viên mới đều được yêu cầu ký văn bản xác nhận rằng họ đã đọc và hiểu Chính sách bảo mật thông tin và thỏa thuận bảo mật. Nhân viên cũng có nghĩa vụ bảo mật trong hợp đồng lao động của họ với Aspire Lifestyles.


 
An ninh của các cơ sở và các biện pháp an ninh vật lý khác
 
Việc ra vào tất cả các văn phòng của Aspire Lifestyles, trung tâm phục vụ khách hàng Dịch vụ hỗ trợ cá nhân và các cơ sở khác được kiểm soát về an ninh bao gồm các khóa được mở bằng chìa khóa và bằng thẻ an ninh. Đầu đọc thẻ an ninh sẽ ghi nhận danh tính của nhân viên và khách truy cập vào hoặc rời khỏi các cơ sở. Sổ theo dõi khách truy cập được lưu giữ và các phiếu đăng ký được sử dụng ở các vị trí yêu cầu an ninh bổ sung. Tất cả nhân viên đều được cấp thẻ đeo có ảnh nhận dạng duy nhất và họ bắt buộc phải đeo thẻ này theo cách được nhìn thấy rõ ràng trong mọi lúc tại các cơ sở của Aspire Lifestyles.
Những hệ thống thông tin chứa thông tin nhạy cảm và thiết bị liên lạc được đặt trong khu vực an toàn và được bảo vệ bằng các biện pháp an ninh vật lý bổ sung chỉ cho phép truy cập đối với nhân viên cần truy cập, các quy trình vận hành, các hệ thống kiểm soát môi trường và hệ thống phát hiện và chữa cháy để bảo vệ chống mất mát ngẫu nhiên, mất cắp hoặc sự loại bỏ trái phép, sử dụng sai, thiệt hại hoặc truy cập trái phép.
 • Máy tính xách tay (laptop) được yêu cầu bảo vệ bằng dây cáp và khóa kết hợp.
 • Bảo mật chống lại truy cập điện tử trái phép và vi-rút
 • Tất cả các cổng vào internet đều được bảo vệ bằng tường lửa, và quyền truy cập vào cả mạng nội bộ và mạng bên ngoài đều bị hạn chế và kiểm soát.
 • IDS được triển khai tại các địa điểm quan trọng.
 • Tất cả các máy chủ được củng cố dựa trên các tiêu chuẩn tăng cường bảo mật để bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng.
 • Bảo mật điểm cuối được liên tục rà soát để bảo vệ mạng khỏi sự truy cập trái phép, mất dữ liệu hoặc hủy bỏ dữ liệu.
 • Truy cập vào các dịch vụ và thông tin trên máy tính được thực hiện dựa trên cơ sở “vai trò và trách nhiệm” và bị hạn chế và kiểm soát dựa trên các yêu cầu công việc để giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự lạm dụng, chẳng hạn như thay đổi, phá hủy và phổ biến dữ liệu trái phép.
 • Truy cập vào các dịch vụ thông tin được thực hiện qua quy trình đăng nhập an toàn với một mã định danh duy nhất.
 • Việc truy cập và phát hành bản ghi âm có thể được xem xét và phê duyệt bởi 3 cấp quản lý.
 • Quyền truy cập của người dùng vào hệ thống quản lý hồ sơ chính của chúng tôi và các dịch vụ mạng thiết yếu được kiểm soát bằng một hệ thống quản lý quyền người dùng. Hệ thống này sử dụng vai trò của nhân viên trong việc phân quyền truy cập của người dùng, đặc biệt là hệ thống quản lý hồ sơ.
 • Tất cả các truy cập từ xa được cung cấp trên cơ sở nhu cầu và thông qua cơ chế xác thực hai yếu tố.
 • Laptop của cán bộ chủ chốt có phần mềm mã hóa toàn bộ đĩa. Phần mềm này được cấu hình với tính năng khóa hệ thống được kích hoạt sau một số lần nhập mật khẩu không chính xác.
 • Các thiết bị di động có bộ phận kiểm soát chính sách mật khẩu, và các tính năng cài đặt lại phần cứng của thiết bị điều khiển từ xa được kích hoạt để bảo vệ chống lại việc mất hoặc đánh cắp thiết bị.
 • Các thay đổi đối với hệ thống và mạng lưới sản xuất tuân theo quy trình quản lý thay đổi để đảm bảo rằng những thay đổi đó được chủ sở hữu ủy quyền, đánh giá rủi ro và tác động vận hành, trước khi được sự chấp thuận của ban quản lý thay đổi.
 • Tính bảo mật của tài sản thông tin, bao gồm các tài sản được các bên thứ ba ủy thác cho Aspire Lifestyles, được kiểm toán và xem xét lại để bảo đảm sự tuân thủ các chính sách và yêu cầu pháp lý của công ty. Nhóm bảo mật thông tin thực hiện việc kiểm toán bảo mật thông tin ở cấp độ trang web thường xuyên.
 • Máy chủ quan trọng được quét bằng máy quét lỗ hổng mạng và hệ thống. Các ứng dụng web cũng được quét bởi các công cụ thâm nhập tự động để tìm lỗ hổng bảo mật cấp ứng dụng có thể dễ bị xâm nhập và tấn công (hack).
 • Quét lỗ hổng bảo mật bên ngoài trên các trang web giao dịch qua Internet của chúng tôi được thực hiện hàng tháng để đảm bảo rằng các trang web này an toàn. Chúng được thực hiện thông qua các công cụ quét lỗ hổng nội bộ và các dịch vụ của bên thứ ba.
 • Kiểm tra việc xâm nhập cũng được thực hiện trên các ứng dụng Internet chính của chúng tôi trước khi chúng được sản xuất hoặc nâng cấp lớn.
 • Aspire Lifestyles thuê các chuyên gia tư vấn bên ngoài tiến hành đánh giá bảo mật môi trường của chúng tôi. Những đánh giá này giúp chúng tôi hiểu được các lỗ hổng bảo mật và đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng và các ứng dụng của chúng tôi có thể đáp ứng và giảm thiểu các mối đe dọa và rủi ro đối với việc bảo mật Internet và mạng mới.


 
Làm cách nào để giải quyết tranh chấp với Aspire Lifestyles liên quan đến dữ liệu cá nhân?
 
Nếu bạn không hài lòng với cách giải quyết thắc mắc hoặc mối quan tâm của mình đối với các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Aspire Lifestyles tại privacy@aspirelifestyles.com. Nếu bạn có một vấn đề riêng tư chưa được xử lý hoặc mối quan ngại về sử dụng dữ liệu mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) tại https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
Nếu bạn không muốn khiếu nại thông qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể gửi mọi thắc mắc, quan tâm hoặc khiếu nại liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chỉnh sửa, xóa, chặn, tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân cho Quản trị viên bảo vệ dữ liệu, đồng thời là Tổng Điều Hành của Aspire Lifestyles, tại quốc gia nơi bạn cư trú hoặc đang nhận dịch vụ bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được kèm theo tuyên bố này.
Nếu bạn không nhận được phản hồi thỏa đáng từ Quản trị viên bảo vệ dữ liệu, bạn có thể liên hệ với Giám đốc bảo vệ dữ liệu của Aspire Lifestyles, cũng là Cố vấn pháp lý của Aspire Lifestyles bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được đính kèm với tuyên bố này.
Giám đốc bảo vệ dữ liệu có trách nhiệm chung tại Aspire Lifestyles trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Aspire Lifestyles sẽ điều tra tất cả các mối quan ngại và khiếu nại và sẽ xử lý chúng một cách nhanh chóng. Một sự xác nhận về danh tính của nhân viên giải quyết khiếu nại và khoảng thời gian ước tính cần có để xem xét khiếu nại sẽ được cung cấp không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận và hiểu rõ thư khiếu nại. Bạn sẽ được cung cấp thông tin được cập nhật thường xuyên về tiến trình xem xét nếu việc xem xét có thể kéo dài hơn bảy (7) ngày làm việc.
Bạn có quyền nêu vấn đề của bạn với cơ quan bảo vệ dữ liệu hoặc đưa vụ việc của bạn ra tòa án vào bất cứ lúc nào.
Nếu bạn nhận được dịch vụ từ Aspire Lifestyles thông qua một hiệp hội hoặc tổ chức, hoặc một chương trình dịch vụ tài chính hoặc bảo hiểm và thông tin cá nhân của bạn đã được thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ, sửa đổi, phá hủy, chặn hoặc chuyển giao không đúng cách do việc hành động hoặc không hành động của người sử dụng lao động, hiệp hội hoặc tổ chức, công ty bảo hiểm hoặc công ty dịch vụ tài chính, thì bạn sẽ được Aspire Lifestyles chuyển đến hiệp hội hoặc tổ chức, công ty bảo hiểm hoặc công ty dịch vụ tài chính đó. Aspire Lifestyles sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp giữa bạn và các công ty, hiệp hội hoặc tổ chức đó.


 
Thay đổi đối với Cam kết này
 
Aspire Lifestyles có quyền thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho người dùng thông qua trang mạng của mình về sự tồn tại của một cam kết bảo mật mới trước khi sự thay đổi đó có hiệu lực. Cam kết này và các chính sách được nêu ra trong tài liệu này không nhằm mục đích tạo ra bất kỳ quyền theo hợp đồng hoặc quyền pháp lý nào khác. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để cập nhật thông tin mới nhất về các hoạt động thực tiễn của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư.


 
Cập nhật: Tháng Mười, 2018

 
Liên hệ nhân viên trợ giúp

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn

Chúng tôi sẽ mang lại cho bạn những gì tốt nhất vào bất cứ lúc nào hoặc bất cứ nơi đâu trên thế giới.