toggle menu

Điều khoản & Điều kiện sân gôn

Điều khoản & Điều kiện sân gôn

WCAG 2.0

WCAG 2.0

 

Giảm 100% phí ra sân cho Visa Infinite, giảm giá 70% phí ra sân cho Visa Signature và 50% phí ra sân cho Visa Platinum tại 11 Sân Golf được lựa chọn và quản lý Visa Golf Program cho Visa.

1. Thời gian có hiệu lực của chương trình:

 • Chương trình có hiệu lực đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.
 • Chỉ có giá trị vào các ngày trong tuần (không áp dụng cho cuối tuần và ngày lễ).
 • Có giá trị cho cả thẻ Visa chính và phụ của Visa Platinum, Visa Signature và Visa Infinite phát hành tại Việt Nam.
 

2. Đặt lịch Golf:

Trừ khi nhà cung cấp được thông báo bằng cách khác bởi Visa:

 • Tổng giới hạn 550 lần đặt lịch chơi Golf với giảm giá 100% phí ra sân.
 • 1.320 lần đặt lịch Golf với giảm giá 70% phí ra sân.
 • 2.750 lần đặt lịch Golf với giảm giá 50% trong thời gian hiệu lực chương trình.
Tổng số 259 lượt được phân bổ cho mỗi nửa tháng và không quá 518 lượt mỗi tháng.
 

3. Điều kiện đặt chơi:

 • Tất cả người chơi đặt trò chơi theo chương trình phải là chủ thẻ Visa Platinum/Signature/Infinite. Người chơi đi kèm mà không phải chủ thẻ Visa Platinum/Signature/Infinite sẽ không được hưởng ưu đãi.
 • Trong trường hợp chủ thẻ đã đặt lịch chơi vượt quá mức quy định nêu trên, chủ thẻ sẽ được đặt lịch chơi với mức giá ưu đãi cho thành viên của câu lạc bộ.
 

4. Yêu cầu về thời gian đặt giữ chỗ:

 • Việc đặt chỗ được thực hiện 2 ngày trước ngày đầu tiên của tháng và 2 ngày trước ngày 15 hàng tháng.
 

5. Các bước giao dịch đặt chỗ:

 • Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua Chương Trình Visa Vietnam Golf, quản lý bởi công ty Aspire Lifestyles. Chủ thẻ sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình khi trực tiếp đặt giữ chỗ với sân gôn.
 • Các gôn thủ muốn chơi cùng nhóm với chủ thẻ (đã đặt giờ chơi gôn qua chương trình) nhưng chưa phải là chủ thẻ Visa Platinum/Signature/Infinite được yêu cầu đặt chỗ trực tiếp với sân gôn và thanh toán phí chơi gôn theo biểu phí được áp dụng trực tiếp tại sân.
 • Sự chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ chơi đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng trống của sân gôn.
 • Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác. Không áp dụng khi tham gia các sự kiện hay giải thi đấu khác tại sân gôn.
 • Chương trình Visa Vietnam Golf sẽ không xử lý các yêu cầu đặt chỗ dựa vào ngày giờ chơi gôn mà khách hàng đã đặt trước trực tiếp với sân.
 • Chủ thẻ chỉ có thể đặt giờ chơi gôn cho lần chơi kế tiếp khi đã hoàn tất lần chơi trước.
 

6. Phí và Lệ phí:

 • Chủ thẻ Visa Infinite được giảm giá 100% phí ra sân.
 • Chủ thẻ Visa Signature được giảm giá 70% phí ra sân. 30% phí ra sân còn lại sẽ được trừ vào tài khoản thẻ Visa Signature của chủ thẻ trước khi gửi xác nhận đặt chỗ.
 • Chủ thẻ Visa Platinum được giảm giá 50% phí ra sân. 50% phí ra sân còn lại sẽ được trừ vào tài khoản thẻ Visa Platinum của chủ thẻ trước khi gửi xác nhận đặt chỗ.
 • Chủ thẻ phải trả tiền (nhưng không giới hạn) caddie, sân turf, phí tủ khóa và bảo hiểm tại câu lạc bộ, nếu có.
 • Đối với các đặt chỗ theo chương trình ưu đãi tại một vài sân golf, chủ thẻ cần cung cấp thông tin thẻ để chương trình tiến hành việc thu hộ phí còn lại là caddy và buggy.
 

7. Phí thanh toán tại sân:

 • Chủ thẻ được yêu cầu thanh toán các phí phát sinh khác tại sân bằng thẻ Visa Platinum/Signature/Infinite.
 

8. Hủy chỗ, Vắng mặt và Thay đổi đặt chỗ:

Việc hủy chỗ hay không đến chơi gôn theo ngày giờ chơi đã được xác nhận sẽ chịu các khoản phí (các khoản phí sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản thẻ) như sau:

 • Có thể hủy miễn phí chỗ đã đặt trước 48 tiếng trước giờ chơi.
 • Việc hủy chỗ đã đặt sau 48 tiếng so với giờ chơi hoặc không đến chơi theo ngày giờ đã được xác nhận sẽ được tính thành một chỗ đã đặt.
 • Đối với các giờ chơi đã được xác nhận, chủ thẻ có thể thay đổi giờ chơi hai lần miễn phí. Khách có thể thay đổi ngày/giờ chơi hoặc/và thay đổi sân golf nếu việc thay đổi được thực hiện trước 48 tiếng so với giờ chơi. Nếu chủ thẻ vẫn không thể đến chơi gôn sau hai lần thay đổi, việc đặt chỗ của chủ thẻ sẽ được xem như hủy chỗ đã đặt.
 • Thay đổi sân chơi trong vòng 48 tiếng so với giờ chơi gôn sẽ được xem là hủy chỗ đã đặt và vì vậy, sẽ được tính thành một chỗ đã đặt, tính theo ngày chơi gôn.
 • Không hoàn phí trong điều kiện thời tiết xấu.
 

9. Các điều khoản và quy định khác:

 • Chủ thẻ phải có số điểm chấp.
 • Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ đặt giữ chỗ chơi gôn tại sân với giá ưu đãi. Việc sử dụng các tiện nghi và dịch vụ khác phải có sự đồng ý và tình trạng của sân gôn.
 • Sân gôn sẽ có quyền bổ sung thêm người vào một nhóm chơi.
 

Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc đặt chỗ vui lòng liên hệ trực tiếp Aspire Lifestyle thông qua chương trình Visa Vietnam Golf. Số tổng đài: 028 3824 0578 hoặc email đến inquiries.visagolf@aspirelifestyles.com.

Các ý kiến góp ý, khiếu nại sẽ được phản ánh trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ.

Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.

Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.

Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn

Chúng tôi sẽ mang lại cho bạn những gì tốt nhất vào bất cứ lúc nào hoặc bất cứ nơi đâu trên thế giới.